ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 ΚΙΛΩΝ (TMX 08)
ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛΩΝ (TMX 126)
ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ (TMX 28)
ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 2 ΚΙΛΩΝ (TMX 75)
ΦΟΡΗΤΟΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ CO2 6 ΚΙΛΩΝ (TMX 05)
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ (300 ΚΙΛΑ)
Αριθμός Εντολής 17/15-02-2023
ΑΔΑ 6ΩΜ5ΟΡ1Π-499
ΑΔΑΜ 23REQ012165385
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-03-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear