ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ-8
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ-126
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ-28
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 2 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ-75
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ CO2 6 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ-5
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ(KGR) ΤΕΜ-300
Αριθμός Εντολής 193/10-11-2021
ΑΔΑ 68ΜΑΟΡ1Π-ΑΜΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-12-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear