ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗς 12ΚΙΛΩΝ
ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛΩΝ
ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ
ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 2 ΚΙΛΩΝ
ΦΟΡΗΤΟΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ CO2 6 ΚΙΛΩΝ
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ
Αριθμός Εντολής 13/22-01-2019
ΑΔΑ 6ΞΝ6ΟΡ1Π-9ΗΩ
ΑΔΑΜ 19PROC4800309
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear