ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΚΑΒ ΚΡΗΤΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 3 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 2 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΟΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ CO2 6 ΚΙΛΩΝ
ΞΗΡΑ ΣΚΟΝΗ(KGR)
Αριθμός Εντολής 142/24-06-2020
ΑΔΑ 6ΥΠ1ΟΡ1Π-ΩΜΥ
ΑΔΑΜ 20REQ007236269
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear