Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα Λέβητα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ετήσια Συντήρηση Καυστήρα Λέβητα

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Συντήρηση Καυστήρα Λέβητα- Αλλαγή Ρουλεμάν και Μπεκ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 112,90 € + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 89/08-09-2021
ΑΔΑ 6ΠΔΓΟΡ1Π-ΒΩΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear