ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Κ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Τ38/10-06-2020
ΑΔΑ 94ΞΝΟΡ1Π-ΨΧΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear