ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7354/2017
ΑΔΑ ΨΡΔ7ΟΡ1Π-ΜΝ0
ΑΔΑΜ 17PROC001598927
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-07-2017 - Ωρα 10,00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear