ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ Κ΄ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ28/20-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ Κ΄ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ28/20-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ Κ΄ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ28/20-09-2018
ΑΔΑ ΩΥΘ3ΟΡ1Π-Ν5Ξ
ΑΔΑΜ 18PROC003776930
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear