ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 5/2019) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 5/2019)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ VW ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 5/2018
ΑΔΑ ΩΛ0ΗΟΡ1Π-3Χ8
ΑΔΑΜ 19PROC004391918
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear