ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 3/2019) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 3/2019)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 3/2019
ΑΔΑ Ω6ΒΩΟΡ1Π-Η1Ο
ΑΔΑΜ 19PROC004390081
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear