ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘ/ΡΩΝ WV ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ.15/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘ/ΡΩΝ WV ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ.15/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘ/ΡΩΝ WV ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 15/2017
ΑΔΑ 697ΡΟΡ1Π-ΝΗ4
ΑΔΑΜ 17PROC001731187
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear