ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ FORD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 21/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ FORD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 21/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ FORD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 21/2017
ΑΔΑ 7ΤΖΡΟΡ1Π-Μ7Η
ΑΔΑΜ 17PROC001732833
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear