ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 17/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 17/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΘ/ΡΩΝ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 17/2017
ΑΔΑ ΩΗΓΖΟΡ1Π-ΡΟΓ
ΑΔΑΜ 17PROC001731745
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear