ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 12/19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 12/19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 12/2019
ΑΔΑ Ω2Ο1ΟΡ1Π-ΟΣΔ
ΑΔΑΜ 19PROC005452571
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2019 - Ωρα 10
Αρχείο PDF pdf
Bear