ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 6/19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 6/19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 6/2019
ΑΔΑ ΩΥΦΣΟΡ1Π-ΔΘ4
ΑΔΑΜ 19PROC004392444
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear