ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FORD EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 8/2019) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FORD EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 8/2019)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ FORD EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 8/2018
ΑΔΑ ΨΛΙΑΟΡ1Π-ΖΨΣ
ΑΔΑΜ 19PROC004394347
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear