ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ VW EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 4/19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ VW EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 4/19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ VW EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 4/2019
ΑΔΑ 6Φ15ΟΡ1Π-ΠΞΒ
ΑΔΑΜ 19PROC004390732
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear