ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 10/19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 10/19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 10/2019
ΑΔΑ Ω55ΑΟΡ1Π-ΣΦΨ
ΑΔΑΜ 19PROC004395409
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear