ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 16/20) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 16/20)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2020
Αριθμός Διακήρυξης 16/2020
ΑΔΑ ΩΓΜ5ΟΡ1Π-ΜΑΩ
ΑΔΑΜ 20PROC007375936
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2020 - Ωρα 10.00 πμ.
Αρχείο PDF pdf
Bear