ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 2/18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 2/18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2/2018
ΑΔΑ Ω75ΧΟΡ1Π-ΤΘ1
ΑΔΑΜ 18PROC003234173
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear