ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 16/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 16/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 16/2017
ΑΔΑ 67ΚΨΟΡ1Π-ΨΘΞ
ΑΔΑΜ 17PROC001731462
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-08-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear