ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 7/2019) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 7/2019)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ RENAULT ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 7/2017
ΑΔΑ ΨΡ5ΒΟΡ1Π-Χ7Α
ΑΔΑΜ 19PROC004392505
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear