ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 9/19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 9/19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ FORD ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 9/2019
ΑΔΑ 6ΠΓΕΟΡ1Π-3Ρ6
ΑΔΑΜ 19PROC004394974
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear