ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 11/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. 11/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ Κ΄ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 11/2017
ΑΔΑ 6ΨΟΠΟΡ1Π-ΖΓΣ
ΑΔΑΜ 17PROC001630595
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear