ΕΤΗΣΙA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 20,21 & 22/25-02-2019
ΑΔΑ 677ΥΟΡ1Π-ΖΥ5
ΑΔΑΜ 19PROC004564264
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear