ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
-Αναγόμωση φιαλών 2m3 ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της υπηρεσίας και έως 300 φιάλες
-Αναγόμωση φιαλών 1m3 ανάλογα με τις μηνιαίες ανάγκες της υπηρεσίας και έως 100 φιάλες
-Υδραυλικές δοκιμές φιαλών και έως 20 φορές
-Αντικατάσταση κλείστρα φιαλών οξυγόνου και έως 20 αλλαγές
-Μεταφορικά και έως 180 δρομολόγια
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1)ΑΕ 12ΥΓ/09-10-18 Αναγόμωση φιαλών οξυγόνου 2)ΑΕ 13ΥΓ/09-10-18 Μεταφορικά 3)ΑΕ 14ΥΓ/09-10-18 Υδραυλικές δοκιμές και βαφές φιαλών 4)ΑΕ 15ΥΓ/09-10-18 Αντικατάσταση κλείστρα/2018
ΑΔΑ 7ΖΠ6ΟΡ1Π-87Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear