ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΔΙΑΚ. 1/2018) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΔΙΑΚ. 1/2018)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1/2018
ΑΔΑ 6ΖΜΖΟΡ1Π-0ΧΘ
ΑΔΑΜ 18PROC003233046
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear