ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-12-2018
Αριθμός Διακήρυξης 1)ΑΕ 12ΥΓ/09-10-18 2)ΑΕ 13ΥΓ/09-10-18 3)ΑΕ 14ΥΓ/09-10-18 4)ΑΕ 15ΥΓ/09-10-18 /2018
ΑΔΑ 7ΖΠ6ΟΡ1Π-87Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear