ΕΤΗΣΙA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Α. Αναγόμωση φιαλών οξυγόνου
Β. Υδραυλικές δοκιμές φιαλών και βαφές
Γ. Κλείστρα φιαλών με τοποθέτηση
Δ. Μεταφορικά
Αριθμός Εντολής 35, 36, 37, 38/13-02-2018
ΑΔΑ 7ΧΟΧΟΡ1Π-ΝΩ6
ΑΔΑΜ 18PROC002743019
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear