ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ-ΚΛΕΙΣΤΡΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ)
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 5511/2019
ΑΔΑ 6ΕΒΥΟΡ1Π-Ζ9Τ
ΑΔΑΜ 19PROC004828587
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-05-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear