ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ FIAT (A.Δ. 9/17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ FIAT (A.Δ. 9/17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ FIAT (A.Δ. 9/17)
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης Α.Δ. 9/2017
ΑΔΑ ΩΞΖΟΟΡ1Π-1Δ8
ΑΔΑΜ 17PROC006258058
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear