ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ FIAT EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 1/19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ FIAT EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 1/19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ FIAT EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1/2019
ΑΔΑ Ω8Λ9ΟΡ1Π-ΤΔ6
ΑΔΑΜ 19PROC004389536
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear