ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 2/2019) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 2/2019)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ CITROEN EKAB ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-01-2019
Αριθμός Διακήρυξης Δ2/2019
ΑΔΑ ΩΘΚΚΟΡ1Π-ΦΥ2
ΑΔΑΜ 19PROC004389928
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-02-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear