ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ 3)ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ 3)ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 2)ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΥ 3)ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 6187/06-05-2019/2019
ΑΔΑ 6Ψ6ΤΟΡ1Π-2Ψ8
ΑΔΑΜ 19PROC004890794
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-05-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear