ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 36/17/2017
ΑΔΑ ΩΥ63ΟΡ1Π-84Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear