« ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA . – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

« ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA .

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή « ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA .
Αριθμός Εντολής 120/19-07-2017
ΑΔΑ ΨΣΙΓΟΡ1Π-ΔΥ9
ΑΔΑΜ 17PROC001800768
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear