ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA . – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA .

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή « ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA . »
Αριθμός Εντολής 17/22-01-2019
ΑΔΑ Ω8ΙΖΟΡ1Π-ΘΥΙ
ΑΔΑΜ 19PROC004695924
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear