ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (ΗΖ) ΙΣΧΥΟΣ 20 KVA ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 70/01-04-2020
ΑΔΑ ΨΞΛΩΟΡ1Π-ΔΦΘ
ΑΔΑΜ 20REQ007252361
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear