ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ11/28-2-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ11/28-2-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΥΟ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ σύμφωνα με ΦΕΚ 2604/Β΄/22-12-08
Αριθμός Εντολής Γ11/28-02-2019
ΑΔΑ Ρ3ΝΘΟΡ1Π-Ν6Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear