ΕΤΗΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αριθμός Εντολής 175/19-10-2017
ΑΔΑ ΨΟΦ0ΟΡ1Π-Θ9Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear