ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αριθμός Εντολής 118/05-08-2021
ΑΔΑ ΩΗ6ΚΟΡ1Π-8ΦΚ
ΑΔΑΜ 21PROC009588869
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-12-2021 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear