ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ24)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ24/04-10-2021
ΑΔΑ ΨΡΗΖΟΡ1Π-ΚΤΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-10-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear