ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ25/29-9-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ25/29-9-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 16-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης Γ25/2017
ΑΔΑ 9ΟΩΞΟΡ1Π-ΗΘΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-10-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear