ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ20/16-9-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ20/16-9-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ20/16-09-2019
ΑΔΑ 6343ΟΡ1Π-ΓΑΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear