ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Γ27/20-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Γ27/20-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ με έκδοση φύλλου ελέγχου και προσκόμιση άδειας άσκησης επαγγέλματος
Αριθμός Εντολής Γ27/20-09-2018
ΑΔΑ 60ΙΜΟΡ1Π-5ΘΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear