ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 6378/22-05-2018
ΑΔΑ 60ΕΓΟΡ1Π-ΨΝΨ
ΑΔΑΜ 18PROC00313440
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear