Παροχή εργασιών στο ΚΗΗ 4561 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ Σερρών με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή εργασιών στο ΚΗΗ 4561 ασθ/ρο όχημα του ΕΚΑΒ Σερρών με ΧΕΠ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργατικά συνεργείου για την κόλληση και επισκευή φορείου ασθενοφόρου VW Transporter του ΕΚΑΒ Σερρών
Αριθμός Εντολής 149/14-10-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear