ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Αριθμός Εντολής 249/26-10-2018
ΑΔΑ Ω7ΥΧΟΡ1Π-ΟΨ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear