ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ –5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ –5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΟ-5299 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 57/01-04-2020
ΑΔΑ ΩΑΓΖΟΡ1Π-ΗΚ0
ΑΔΑΜ 20PROC006511240
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear