Εργασίες βουλκανιζατέρ για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Εργασίες βουλκανιζατέρ για το ΚΗΙ 9925 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ – 9925 ( VW TRANSPORTER ) ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 243/2017
ΑΔΑ ΨΡΜ6ΟΡ1Π-ΦΝ2
ΑΔΑΜ 17PROC002224930
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-11-2017 - Ωρα 15:00μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear